SoteOrpo ja kuinka asiat käännetään päälaelleen.

Petteri Orpo (kok.) kertoo tämän päivän aamulehdessä, kuinka vasemmisto haluaa osoitella yrittäjiä paholaisiksi, riistoon syyllistyvinä sortajina – ja kuinka kansantalous on nyt niin kuralla, että työväkeä ei ainakaan palkankorotuksin tulla hetken toviin muistamaan – yhtään missään. Itse näin vasemmistolaista ideologiaa ajana suomen kansalaisena olen hieman eri linjoilla Orpon kanssa. Orpon tavoite on luonnollisestikin ajaa Sote-soppaaJatka lukemista ”SoteOrpo ja kuinka asiat käännetään päälaelleen.”

Kuntalaisten hyvinvointi on oltava avainasemassa.

Kuntalaisten hyvinvointi on turvattava myös päivystysuudistuksen myötä. Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiselta voidaan odottaa paljon. Kunnallinen laillaturvattu sosiaalihuolto saattaa olla ensimmäisenä tulilinjalla puhuttaessa Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän uudistuksesta. Siirryttäessä SOTE:n mukana palvelujärjestelmän uudistuksessa eteenpäin muuttuu moni asia niin, että kunnalliset palvelut vähenevät tai katoavat kokoaan ja näiden tilalle tulee yksityisiä palveluntarjoajia. Paine palveluiden tarpeellisuuden osoittamiseen tulee olemaanJatka lukemista ”Kuntalaisten hyvinvointi on oltava avainasemassa.”

Hämeenkatu, Tampere.

Hämeenkatu aiotaan muuttaa henkilöautottomaksi. Tämä on hyvä uutinen. Hyväksi uutisen tekee muutama seikka. Ensinnäkin – Hämeenkadun muuttaminen henkilöautottomaksi lisää kivijalkaliikkeiden mahdollisuuksia koko Hämeenkadun mitalta. Tämä olisi hyvä tilaisuus luoda uusia yrityksiä, jotka toimisivat Hämeenkadun alueella ja poikkikaduilla ahkerammin kuin mihin ollaan aikaisemmin totuttu. Yrittäjiä Hämeenkadulle ja Hämeenkadun poikkikaduilla on varmasti tulossa, mutta se – minkälaisiaJatka lukemista ”Hämeenkatu, Tampere.”

SOTE – uudistus.

Sote sykkii ja puhisee, eikä kukaan oikein tunnu tietävän mitä se lopulta tuo tullessaan. Selvää kuitenkin on, että SOTE – tällaisenaan olisi katastrofi esimerkiksi pirkanmaan mittapuulla mitattuna. Ensinnäkin –  suurena huolena voidaan pitää ja nähdä, että pirkanmaan BKT  ei riitäkään kattamaan sote – sopassa tarvittavaa kokonaisrahoitusta. Alati kehittyvä SOTE tarjoaa meille mallin, jossa yksityistämisen kauttaJatka lukemista ”SOTE – uudistus.”

sosiaalinen media.

Facebook, twitter, youtube. Siinä vain muutamia esimerkkejä siitä missä tämän päivän ”media” tapahtuu ja synnyttää uutisia. Uutisia, joista kukaan ei ole sillä tavalla vastuussa, että vastuunkantaminen olisi millään tavoin dramaattista. Riittää usein, kun ”uutinen” tai uutinen vain poistetaan – useimmiten kovin haukkujen säestyksellä kaikkea sellaista kohtaan, jonka oletetaan olevan syyllinen ”uutisen” tai uutisen poistoon. ”Uutisen”Jatka lukemista ”sosiaalinen media.”

Mitä on masennus?

Tuntuuko sinusta toisinaan, ettet osaa antaa pahalle ololle nimeä. Seisot kenties jonkinlaisen kuilun reunalla ilman, että sinulla on hajuakaan siitä mitä on tapahtumassa ja miksi. Olet jo pidemmän aikaa pohtinut mahdollisuutta, että jokin on huonosti, mutta et tiedä mistä aloittaa asioiden purkamista. Olet saattanut kuulla, että masennus on monimuotoinen ja moniasteinen psyykkinen häiriö ja syntyjään seJatka lukemista ”Mitä on masennus?”

Liian valmis näytelmä?

Narratiivisen ajattelun ydinajatuksena voidaan pitää ajatusta, jonka mukaan ongelma tulee nähdä erillisenä osana ihmisestä itsestään. Ihminen itse – ei ole ongelma. Toinen merkittävä narratiivisen ydinajattelun ajatus on, että keskustelu, rehellinen vuoropuhelu synnyttää korjaavia inspiraation lähteitä – ideoita, tuntemuksia ja toiveita siitä mihin suuntaan yksilö haluaisi elämänsä menevän. Tämän päivän nuoret ovat kuitenkin varsin ristiriitaisessa asemassaJatka lukemista ”Liian valmis näytelmä?”

Yrittäjät työllistämisen eturintamaan

Yrittäminen ollaan perinteisesti nähty yhden tai useamman henkilön harjoittamaksi keinoksi ansaita rahaa. Mutta voitaisiinko yrittäminen nähdä myös tarpeena työllistää reilulla mentaliteetilla yhä useampi suomalainen sellaisen toimeentulon piiriin, jolla tulee tämän päivän suomessa ja eritoten maailmassa  toimeen. Suomi on rakenteellisen katastrofin aallokossa pomppiva korkki. Toisaalta me tarvitsemme yrittämistä, yrityksiä ja yrittäjiä, mutta toisaalta meidän pitäisi uskoaJatka lukemista ”Yrittäjät työllistämisen eturintamaan”

Narratiivisuus

Puhekielessä sanaa tarina (story) käytetään usein synonyymisesti sanan kertomus eli narratiivi kanssa. Tarinan käsitteellä viitataan erityisesti tapahtumasarjaan, josta kertomuksessa kerrotaan. Näin ollen tarina ja tarinan juoni ovat sukulaiskäsitteitä.  Tämä kuitenkin sillä erotuksella, että juoni järjestää tarinan kausaalisesti, eli niin sanotusti syy- seuraussuhteen mukaisesti ja tavoitteen mukaisesti, vastaten täten kysymykseen: miksi, kun taas tarina vastaa kysymykseen:Jatka lukemista ”Narratiivisuus”