Työnohjaus

Etsittekö työyhteisöllenne työnohjaajaa tai prosessikonsulttia? Tarvitseeko työryhmänne kenties virkistäviä ulkopuolisia näköaloja jumiutuneeseen tilanteeseen? Onko työyhteisössänne osaajia, jotka voisivat hyötyä yksilötyönohjauksesta?

mapcompOlen pitkän työuran sosiaali – ja terveyspalveluiden parissa tehnyt Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry.), psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP – ohjaaja. Ennen, nyt jo vuosia kestänyttä uraani sosiaali – ja terveyspalveluiden saralla, olen ehtinyt työskentelemään kasvatus – ja opetusalan, myynnin – ja markkinoinnin, tuotantopalveluiden sekä viihde-elämän saralla. Myös kunnallispolitiikassa olen ehtinyt pyörähtämään. Sosiaali – ja terveyspalveluiden parissa, sekä kasvatus – ja opetusalan työtehtävissä olen työuraani ehtinyt luomaan kenties pisimmän aikaa, mutta nyt olen tässä; Ratkaisukeskeisiä lyhytterapiapalveluita ja voimavarakeskeistä työnohjausta tarjoavana ihmisenä, ammattilaisena, asiantuntijana, miehenä.

 

Voimavarakeskeinen työnohjaus lähtee liikkeelle dialogista, keskustelusta – jossa asioita voidaan parhaiten ymmärtää ja tutkia  vuoropuhelun kautta sekä koko työryhmän ominaisuuksien, kykyjen ja osaamisen hyödyntämiseen.

Screenshot_2020-06-20 tools old - Google Search

 

 

 

 

 

 

 

Työkalut kuvaavat hyvin voimavarakeskeistä työnohjausta. Vaikka yksilöllä, yhteisöllä, yrityksellä olisi hallussaan toimiva paketti työkaluja – ja taitoa niiden käyttämiseenkin, niin ilman yrityksen yhteen toimimisen kykyä voimavarojen hyödyt saattavat välittyä vajaalla teholla perustyön tekemiseen. Voimavaralähtöinen dialogi työnohjauksen muotona edellyttää riittävää uskoa turvallisuuteen. Turvallisuuden tunne työyhteisössä syntyy arvostuksen kautta. Työyhteisön sisäinen arvostus rakentuu kyvystä tarkastella asioita toisten ammattilaisten, työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Keskeisin dialogin taito on kuitenkin kyky käsitellä omia tunteitaan yksilötasolla, mutta myös työyhteisön yhteisen asian edistämiseksi ja perustyön merkityksen hahmottamiseksi.

* * *

Voimavarakeskeinen työnohjaus sopii useimmissa työyhteisöissä tilanteisiin, joissa koetaan tarpeelliseksi pysähtyä tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja rakenteita, mutta myös silloin kun halutaan vahvistaa ammatti-identiteettiä ja – osaamista tai mahdollisesti silloin, kun on tarve käsitellä haastavista työ- tai asiakastilanteista nousevia tunteita.

Voimavarakeskeinen työnohjaus voidaan työyhteisön sisällä nähdä monesti myös työn laadun varmistajana. Työyhteisöjen ulkopuolinen työnohjauksen ammattilainen parhaimmillaan haastaa ohjattavia tutkimaan ja kehittämään työtä. Työnohjauksesta huolehtiva ammattilainen parhaimmillaan myös kulkee työyhteisön rinnalla ja kannattelee työyhteisön sisäistä dialogia voimavarojen suuntaan. Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina olen viehättynyt juuri voimavarojen uudelleenhahmottamisen tunteesta. Olen mielelläni vierelläkulkija, ajatuskulkujen haastaja, myötäeläjä ja kannattelija. Huolehdin intohimoisesti myös siitä, että ongelmapuheeseen ei jumituta, vaan voimavarat työyhteisön sisällä löytyvät siitä suunnasta, niistä osaamisen ilmansuunnista, jotka yrityksessä toimivat.

Voimavarakeskeinen työnohjaus on tarkoitettu yksilöille, ammattilaisille, ryhmille, työyhteisöille ja esimiehille. Työnohjauksen mahdollisina muotoina voivat olla mm. ryhmä, yksilö sekä yhteisötyönohjaustapaamiset.

 

Toiminta-alueenani on pääasiassa Pirkanmaa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös koko eteläinen suomi. Mikäli kiinnostuit tarjoamistani muista palveluista, käväise yrityksemme kotisivuilla osoitteessa www.mielenkarttapalvelut.fi

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaamisaika.

Anttiolavi Salonen | p. 0405964908 | anttiolavisalonen@gmail.com

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: